Jokaiselle asukkaallemme laaditaan oma hoito- ja palvelusuunnitelma. Siinä kuvaillaan hoitotarpeiden lisäksi myös erilaiset toiveet, odotukset ja vaatimukset hoidolle ja palvelulle. Otamme mielellään asukkaan omaiset mukaan suunnittelemaan hoitoa yhdessä.

Hoidon kustannuksiin voi hakea paljon monenlaisia tukia. Lisäksi monet asukkaamme kattavat osan hoitomaksuista omalla varallisuudellaan tai omaistensa tuella.

Soita ja kysy lisää! Hoivapaikan löytämisen ei tarvitse olla vaikeaa tai hankalaa. Me päiväkumpulaiset voimme auttaa antamalla tietoa eri vaihtoehdoista sekä avustaa tukihakemusten täyttämisessä. Osaamme usein arvioida hoidon kustannukset pääpiirteittäin jo puhelinkeskustelussa saamamme tiedon perusteella. Ole rohkeasti yhteydessä!

Esimerkki

Asukas: Muistisairas vanhus, joka tarvitsee jatkuvaa hoivaa ja huolenpitoa koko vuorokauden ajan. Hoidon hinta Hoitokoti Päiväkummussa on tällöin keskimäärin 4400 euroa kuukaudessa.

Hoidon kustannusten rahoitus

Asukkaat omat tulot:

Eläke esimerkiksi 1800 euroa kuukaudessa (netto), ei muita tuloja.

Haettavat tuet:

– Kunnan myöntämä palveluseteli. Perustuu henkilön nettotuloihin, joihin vaikuttavat eläketulot sekä muut mahdolliset tulot. Yllä olevan eläkkeen perusteella palvelusetelin suuruus on noin 2000 euroa kuukaudessa.

– Kelan myöntämä eläkettä saavan hoitotuki. Perustuu hoivan tarpeeseen ja kuntoon. Muistisairaalla vanhuksella hoivan tarve ja kunto oikeuttaa useimmiten 150 euron hoitotukeen kuukaudessa.

– Verottajan myöntämä kotitalousvähennys. Tätä voi saada kustannuksiin, jotka liittyvät oman huoneen siivoukseen ja pyykkipalveluun. Kotitalousvähennys on 160 euroa kuukaudessa.

Mitä lopulta jää maksettavaksi?

Esimerkissämme asukkaan eläkkeen, erilaisten tukien ja vähennysten jälkeen hänelle jää itse tai omaisten tuella rahoitettavaa osuutta noin 700–1000 euroa kuukaudessa.

Tärkeitä linkkejä

Palveluseteli: Oma kotikunta myöntää palvelusetelin. Sitä haetaan oman asuinalueen sosiaalipalvelujen kautta. Palvelusetelin määrään vaikuttaa eläkkeen ja muiden tulojen määrä.
Lisätietoja palvelusetelistä: www.stm.fi/palveluseteli

Eläkettä saavan hoitotuki: Kelan myöntämä tuki, jota voi saada kolmen suuruisena: perusmäärän, korotetun tai ylimmän hoitotuen verran.
Katso lisää: http://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki

Kotitalousvähennys: Verotuksessa haettava etu, jonka suuruus on enimmillään 2400 euroa vuodessa.
Katso lisää: http://www.vero.fi/fi-FI/henkiloasiakkaat/kotitalousvahennys

Soita meille ja kysy lisää!

Vaikka tällä hetkellä et tarvitsisikaan Hoitokoti Päiväkummun palveluita, on asiantunteva henkilökuntamme käytettävissäsi jo suunnitellessasi joko omaa tai läheisesi tulevaisuutta.