Hoitokotipalveluiden hinnoittelu ja rahoitus

Hoitokotipalveluiden hinnoittelu ja rahoitus on tärkeää selvittää huolella ennen palveluiden hankkimista.

Nykyisin yksityisiä hoitokotipalveluita voi hankkia joko saamalla kaupungin ostopalvelupaikan tai järjestämällä palvelunsa yksityisesti usein erilaisten julkisten tukien turvin.

Tavallisesti yksityisten asukkaiden palveluiden rahoitukseen kuuluu muun muassa eläkkeet, pääomatulot, omaisuuden myyntitulot, omaisten taloudellinen tuki, käänteinen asuntolaina, palveluseteli, Kansaneläkelaitoksen mahdolliset tuet sekä kotitalousvähennys. Mikäli asukas järjestää palvelunsa itse tai läheisensä tuella, on palveluiden rahoitusta hyvä suunnitella asiantuntijan kanssa ennen päätösten tekemistä. Tässä me päiväkumpulaiset voimme auttaa antamalla tietoa eri vaihtoehdoista sekä avustaa hakemusten täyttämisessä.

Mitä palvelut maksavat?

Yksityisissä hoito- ja hoivapalveluissa hintahaitari on laaja ja lopullinen hinta riippuu paljon siitä, mitä palvelua asiakas on ostamassa. Lisäksi asiakkaan omat tarpeet ja toiveet vaikuttavat palvelun kokonaishintaan.
Hoitokoti Päiväkummun helmikuun 2016 alussa aukeavassa Paloheinän yksikössä ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen vuorokausihinta lähtee 153 eurosta, keskimäärin palvelut maksavat noin 166 euroa vuorokaudessa. Tämä tarkoittaa noin 5.050 euroa kuukaudessa. Se pitää sisällään ympärivuorokautisen hoidon, vuokran, ateriamaksut, siivouksen, pyykkihuollon ja viriketoimintaa. Päiväkummulla on tarjota myös muun hintaluokan asumispalveluita. Vuonna 2016 palveluasunnoissa hinnat ovat alkaen 65 euroa vuorokaudessa. Tehostetussa palveluasumisessa vuorokausikohtaiset hinnat puolestaan alkavat 133 eurosta keskihinnan ollessa vuonna 2016 noin 155 euroa. Autamme teitä mielellämme selvittämään toiveidenne mukaiset palvelut.

Miten palvelut on mahdollista rahoittaa?

Vuosikymmenet julkinen sektori vastasi pitkäaikaishoidon järjestämisestä ja niiden rahoittamisesta. Viime vuosina on tähän tullut muutosta ja suomalaiset hankkivat entistä useammin itse nämä palvelut. Mikäli asiakkaan kunto edellyttää ympärivuorokautista hoitoa, on siihen saatavissa myös julkisia tukia. Esimerkiksi Helsingin kaupunki tarjoaa palvelusetelin ympärivuorokautista asumispalvelua tarvitsevalle. Sen arvo on tulosidonnainen ja niinpä asukkaan omat tulot yhdessä palvelusetelin kanssa ovat keskimäärin 3.860 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi asukas voi saada hyvitystä verotuksessa esimerkiksi kotitalousvähennyksen muodossa, mikä on vuonna 2016 enintään 2.400 euroa vuodessa. Lisäksi asiakkaat tyypillisesti kattavat osan hoitomaksustaan joko varallisuudellaan tai omaisten taloudellisella tuella.

Paloheinän asukkaan esimerkkilaskelma

Mikäli kuukausihinta on palvelujakson aikana keskimäärin 5.050 euroa ja asukas saa palvelusetelin, niin tulojen ja palvelusetelin lisäksi rahoitettavaksi jää noin 1.190 euroa kuukaudessa. Osa tästä voidaan mahdollisesti kattaa vielä kotitalousvähennyksellä. Mikäli oletamme, että asiakas pystyy hyödyntämään kotitalousvähennystä 2.400 euroa vuodessa (keskimäärin 200 euroa kuukaudessa) ja että hoitolaskujen lisäksi asiakas käyttää muihin menoihin yhteensä 150 euroa kuukaudessa, niin rahoitettavaksi jää keskimäärin 1.140 euroa kuukaudessa. Mikäli hoitosuhde kestää 40 kuukautta, niin rahoitettavaksi jää noin 45.500 euroa koko asiakassuhteen ajalta.

Monet rahoittavat tämän osan esimerkiksi myymällä omistusasuntonsa tai ottamalla sitä vastaan käänteisen asuntolainan. Asuntovarallisuuden lisäksi monilla ikäihmisillä on myös muuta varallisuutta kuten osakkeita, rahastoja sekä muuta rahoitusvarallisuutta, mitä he hyödyntävät palveluiden rahoittamisessa. Omaisten on myös mahdollista osallistua hoidon kustannuksiin.

Vastaa